Gmina Mieścisko : www.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
506966
od 10 grudnia 2004
Klub Pracy » Informacje ogólne

obrazek

NAZWA PROJEKTU:

„Pierwsza praca szansą dla młodych”

 

RODZAJ PROJEKTU:

                                                   „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji           z Klubem Pracy w Mieścisku”

 

 

Projekt otworzenia GCI zaplanowano tak, aby stworzyć na terenie Gminy Mieścisko punkt kompleksowej informacji w dziedzinie poznawania rynku pracy, rynku szkoleń a także podejmowania własnej działalności.

Do podstawowych założeń jakimi kierowano się dążąc do powstania tegoż projektu było:

v    utworzenie Gminnego Centrum Informacji z nowoczesnym sprzętem multimedialnym,

v    przedstawienie możliwości korzystania ze źródła informacji jakim jest Internet i zwiększenie w ten sposób szans na zdobycie ciekawej pracy oraz pogłębienia wiedzy w dowolnej dziedzinie,

v    dostosowanie wiedzy i praktycznych umiejętności mieszkańców Gminy Mieścisko do wymogów nowoczesnych technologii i komunikacji,

v    podniesienie poziomu świadomości społeczno-zawodowej młodych ludzi z terenu Gminy Mieścisko oraz aktywizacja zawodowa absolwentów pochodzących z terenów wiejskich,

 

Projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji z Klubem Pracy w Mieścisku prowadzonym wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan Ochotniczym Hufcem Pracy miał być tak zrealizowany, aby jego odbiorcy czyli mieszkańcy Gminy Mieścisko ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, bezrobotni ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw byli w pełni usatysfakcjonowani i zadowoleni z jego funkcjonalności.

Działanie Gminnego Centrum Informacji z Klubem Pracy byłoby niemożliwe bez wsparcia finansowego i merytorycznego partnerów projektu takich jak:

v    Ministerstwo Gospodarki i Pracy,

v    Wielkopolski Urząd Wojewódzki,

v    Urząd Gminy Mieścisko,

v    Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,

v    Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu,

v    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

v    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

v    Gminna Biblioteka w Mieścisku,

Dzięki tym instytucją udało się zrealizować projekt i doprowadzić do sprawnego jego funkcjonowania.