Gmina Mieścisko : www.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
486100
od 10 grudnia 2004
Obsługa interesantów » Ogłoszenia

„Teraz JA! Szkolenia zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski”
obrazek

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że firma „Szkoleniowiec” PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński z Poznania realizuje Projekt pt.
„Teraz JA! Szkolenia zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest udzielenie wszechstronnego wsparcia 585 kobietom bezrobotnym z Wielkopolski poprzez udział w szkoleniach zawodowych – podnoszących poziom kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej, których warsztatowa forma ma pomóc w określaniu własnego potencjału, podniesieniu samooceny, planowaniu i inicjowaniu aktywności na rynku pracy. Projekt poprzez proponowane formy wsparcia przyczyni się do podniesienia statusu zawodowego i społecznego kobiet, a także jest formą promocji idei równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach ww. Projektu „ Szkoleniowiec” PHSU K. Tuczyńska, R. Tuczyński planuje zorganizowanie w Wągrowcu szkolenia w terminie 04.10-19.10.2007r. pt.
„Kurs komputerowy dla początkujących i kurs aktywizacji zawodowej kobiet”

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ
Podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym 1
Mistrz klawiatury 5
Windows 12
MS Word 16
MS Excel 18
Internet 6
Egzamin 2
Kurs aktywizacji zawodowej kobiet 24
RAZEM 84

Uczestnikom kursu – Beneficjentom Ostatecznym Projektu zapewniamy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu

 • bezpłatne materiały szkoleniowe

 • bezpłatne wyżywienie

 • stypendium szkoleniowe dla osób do 25 roku życia

 • dodatek szkoleniowy dla osób powyżej 25 roku życia

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zameldowania (zamieszkania) do miejsca szkolenia i z powrotem

 • zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną

 • bezpłatny nocleg (dotyczy szkoleń w Poznaniu)

Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy

 • zameldowanie na terenie województwa wielkopolskiego

 • kolejność zgłoszeń

 • podstawowa znajomość obsługi komputera

 • złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych – Karta zgłoszeniowa, Prośba do Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażenie zgody na udział Beneficjenta Ostatecznego w szkoleniu, Ksero dowodu osobistego (nowy-2 strony, stary – 1,2,3,6, strona)

Dokumenty zgłoszeniowe:

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o zgłoszenie się do   Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pokój nr 203

Szczegółowe Informacje dotyczące Projektu można uzyskać: